Logo serwis notebooków

START

OFERTA

CENNIK USŁUG

ZGŁOSZENIE NAPRAWY

KONTAKT

STREFA


 

Zgłoszenia sprzętu do serwisu KiuBIT można dokonać w następujący sposób:

  • poprzez osobiste dostarczenie sprzętu do siedziby firmy lub
  • poprzez przesłanie sprzętu kurierem.

 

W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do serwisu wszelkie procedury zgłoszenia są przeprowadzane na miejscu. Zgłoszeniu zostaje nadany niepowtarzalny numer. Jako potwierdzenie pozostawienia sprzętu w serwisie zostaje wydrukowany  (w dwóch egzemplarzach: po jednym dla Państwa i serwisu "KiuBIT") dokument  "zgłoszenie do serwisu". Pozostawienie sprzętu w serwisie zostaje potwierdzone podpisem upoważnionej osoby na powyższym dokumencie.

Odbiór sprzętu z serwisu może się odbyć jedynie na podstawie okazania oryginału dokumentu "zgłoszenie do serwisu"

wraz ze stosownymi podpisami.

 

W przypadku przesłania sprzętu firmą kurierską prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, gdzie zostaną podane dalsze szczegóły postępowania, gdyż paczki od nieznanych nam nadawców nie będą odbierane.

 

Po naprawie zostaje sporządzony "protokół naprawy" potwierdzony podpisem osoby upoważnionej do wydania sprzętu, który następnie jest przekazany Klientowi lub nadany wraz z przesyłką. "Protokół naprawy" należy zachować, gdyż jest on podstawą do ewentualnej reklamacji przeprowadzonej naprawy.

Odbiór sprzętu od kuriera: w obecności kuriera należy obejrzeć stan przesyłki. W przypadku zauważenia defektu lub naruszenia jej zawartości należy sporządzić stosowny protokół.


Na usługę naprawy udzielamy gwarancji wyłącznie na czynności wyszczególnione w "protokole naprawy".

 

Serwis "KiuBIT" nie uwzględnia reklamacji w przypadku: uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wynikających z użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem i w warunkach dla niego nieprzewidzianych,  ponownego uszkodzenia naprawianego poprzednio elementu na skutek wad innych elementów z nim współpracujących oraz w przypadku zerwania/uszkodzenia plomb gwarancyjnych.

 

Serwis "KiuBIT" nie ponosi odpowiedzialności: za dane umieszczone na wszelkich nośnikach pamięci dostarczonych wraz z laptopem (m.in. dyskach twardych, płytach CD/DVD, pendrive'ach, kartach SD/uSD itp.) - klient zobowiązany jest do zrobienia kopii zapasowych danych i oświadcza, że nie będzie rościł praw w przypadku ich utraty. Serwis "KiuBIT" zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu jak i o możliwości wystąpienia innych objawów uszkodzenia niż w trakcie przyjęcia, gdyż regeneracja elementów SMD/BGA nie zawsze przynosi pożądany efekt przy czym klient nie ponosi przy tym dodatkowych kosztów.

Państwa dane są gromadzone jedynie w celach umożliwiających wystawianie faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Art. 43 p. pkt. 8).